Θεραπείες OLD

trees

Όλοι μπορεί να βιώσουν δύσκολες στιγμές στη ζωή τους, είτε αυτό συμβαίνει γιατί είναι δυσαρεστημένοι με τον εαυτό τους, είτε γιατί στρεσσογόνα γεγονότα τους επηρεάζουν.

Η αναζήτηση θεραπευτικής βοήθειας, προσφέρει μια ασφαλή, ειλικρινή συνεργασία που συμβάλει στην κατανόηση, στην αλλαγή και στην εύρεση εναλλακτικών, πιο λειτουργικών τρόπων διαχείρισης και αντιμετώπισης του θέματος που σας απασχολεί.

 

Ατομική Ψυχοθεραπεία

resized-2-_j6a9362a

Η ατομική ψυχοθεραπεία ξεκινά με την αξιολόγηση του παρόντος προβλήματος, την αναγνώριση των συναισθημάτων και των τρόπων σκέψης και δράσης του ατόμου, διερευνώντας και υιοθετώντας πιο αποτελεσματικές στάσεις στις προκλήσεις της ζωής. Θεραπευτής και θεραπευόμενος συνεργάζονται για να συμφωνήσουν από κοινού τους στόχους και την πορεία της θεραπείας.

Οι τεχνικές που εφαρμόζονται ακολουθούν το μοντέλο της Γνωσιακής Συμπεριφορικής Κατεύθυνσης που έχουν σαν απώτερο στόχο να «κινητοποιήσουν» το θεραπευόμενο στην βαθύτερη και πιο ουσιαστική γνωριμία του εαυτού του και στην αλλαγή οπτικής και δράσης απέναντι στις δυσκολίες της καθημερινότητας. Η ψυχοθεραπεία λαμβάνει χώρα σε ένα πλαίσιο εχεμύθειας, σεβασμού και αλληλοκατανοήσης.

 

Όλοι μπορεί να βιώσουν δύσκολες στιγμές στη ζωή τους, είτε αυτό συμβαίνει γιατί είναι δυσαρεστημένοι με τον εαυτό τους ή στρεσσογόνα γεγονότα τους επηρεάζουν.

Η αναζήτηση θεραπευτικής βοήθειας, προσφέρει μια ασφαλή, ειλικρινή συνεργασία που συμβάλει στην κατανόηση, στην αλλαγή και στην εύρεση εναλλακτικών, πιο λειτουργικών τρόπων διαχείρισης και αντιμετώπισης του θέματος που σας απασχολεί.

 

Ομαδική Ψυχοθεραπεία/Ομάδες Αυτογνωσίας και Προσωπικής Βελτίωσης

resized-2-_j6a9382a

Η ομαδική θεραπεία έχει σαν στόχο να βοηθήσει τα μέλη της να αναζητήσουν ευέλικτους τρόπους αντιμετώπισης των προβλημάτων τους και των συναισθηματικών τους δυσκολιών. Μέσα από την αλληλεπίδραση των ατόμων μιας ομάδας ανακύπτουν θέματα που αφορούν και αισθάνονται και άλλοι συνάνθρωποι μας (μέλη ομάδας). Η ομάδα αποτελεί έναν «μικρόκοσμο» που αντικατοπτρίζει τον τρόπο συνδιαλλαγής μας και εκτός ομάδας.

 

Συνεδρίες Online

Η Διαδικτυακή συμβουλευτική μεσω skype παρέχει τη δυνατότητα υποστήριξης σε άτομα που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην μετακίνηση τους ή διαμένουν σε περιοχές οπου η πρόσβαση σε γραφείο ειδικού ψυχικής υγείας καθίσταται δύσκολη.

 

Άλλες Υπηρεσίες

dementia
  • Αξιολόγηση Διαταραχών Μνήμης και Διάθεσης
  • Παρεμβάσεις Νοητικής Ενδυνάμωσης